Activiteiten afd. Fryslân

 


Aktiviteitenlijst Nivon natuurvrienden Fryslân 2017

 

Zaterdag 4 maart 2017 | De multi-culturele vrouwenkookgroep gaat Antilliaans koken (Dit betreft een proefaktiviteit)

De 3- gangen maaltijd is (zoveel mogelijk) biologisch én vegetarisch. Een bijzondere smaakervaring!

 

Locatie: MFC Eeltjeshiem, Westeinde te Leeuwarden. Inloop: 17.30 uur. Eten: 18.00 uur.

Kosten € 8,00 p.p. Kinderen tot 12 jaar € 4,00.

Koffie, thee en drankjes voor eigen rekening.

Opgave vóór 27 februari bij secr.fryslan@nivon.nl

Contant afrekenen aan de zaal.

––––

 

Zaterdag 18 maart 2017 | Ledenvergadering 14.00-16.30 uur

 

Locatie: Nationaal Modelspoor Museum, Dr. Boumaweg 17b te Sneek (naast NS station) P bij het busstation.

Opgave bij secr.fryslan@nivon.nl - www.modelspoormuseum.nl

 

––––

 

Zaterdag 15 april 2017 | Bezoek El Fath moskee 14.00-16.00 uur

 

Rondleiding en uitleg islam van de imam en je eigen inbreng.

 

Locatie: Amelandstraat 28 te Heerenveen (richting Thialf)

OV: bus 115, halte Heidetunnel, lopen 9 min. of carpoolen vanaf station NS

Gratis.

Opgave bij secr.fryslan@nivon.nl

––––

 

 

Zaterdag 29 april 2017 | Vlechtdag voor leden

Een samenwerkingsproject van Nivon natuurvrienen Fryslân en Park Vijversburg te Tytsjerk.

 

Hutten bouwen van wilgentenen; vlechten door een aanwezig geraamte van dikke wilgentakken in het Frijlân, een avontuurlijk dwaal- en speelland voor jong en oud(er). Kom je ook helpen in dit prachtige landschapspark?

 

Locatie: Natuur en Cultuurpark Vijversburg, Tytsjerk

 

Kosten: dagkaart € 2,50 p.p/Jaarkaart 2 pers. € 10,00/Gezins jaarkaart (6 pers.) € 15,00.

Opgave bij secr.fryslan@nivon.nl

Graag vóór 20 maart a.s. www.vijversburg.nl

––––

 

 

Mei 2017 (datum en tijd worden nog bekend gemaakt) | 1-daagse workshop “Dansen met gehoornde dames”, duurzaam terug naar de toekomst

 

In aansluiting op de documentaire van dezelfde titel laten wij ons inspireren en leiden door de baanbrekende boeren, die hieraan hebben meegewerkt.

Het besef, dat het anders moet, maar hoe doe je dat? We beginnen met voedsel; bij landbouw dus. We verkennen en discussieren over het waarom, hoe, wat, meedoen en meer. Een levendige workshop, waar je wat van opsteekt…..

Aansluitend bezoek aan een boerderij, uiteraard met gehoornde dames.

 

Locatie: Allardsoog – Een West, Jarig vd Wielenwei 42 *Eventuele overnachting: zelf reserveren (088 0990971).

 

Kosten voor leden: € 15,00. Niet-leden € 22,20. Jongeren 12-18 jaar € 7,50.

Opgave bij secr.fryslan@nivon.nl

Graag vóór 17 april a.s.

 

 

Juni 2017 (Leeuwarden, locatie en datum worden nog bekend gemaakt) | Lezing Het Pauperparadijs; koloniën en gestichten Maatschappij v. Weldadigheid.

 

Ommerschans-Veenhuizen (NL), Wortel-Merksplas (B)

 

Wat ging er vooraf aan de stichting van deze koloniën voor armen en behoeftigen?

En hoe liep het af?

Gratis lezing door Jolanda Stern, secretaris Nivon natuurvrienden Fryslân en schrijfster van het boekje de Ommerschans, een verschanste geschiedenis.

Opgave bij secr.fryslan@nivon.nl

––––

 

 

Zaterdag 2 september 2017 | Gloppentocht door Leeuwarden

Op zaterdag 2 september a.s. willen wij u graag uitnodigen voor iets geheel anders. Wij gaan dan onder de bezielende leiding van voorzitt er Fronnie Bosma zwieren door de stegen van Leeuwarden. Met een natje en een droogje. Fronnie vertelt al wandelend leuke anekdotes over o.a. bewoners van de gloppen. Wij doen ruim voldoende de horeca aan en sluiten af met een verrassing! Dit wordt leuk voor alle Friezen en niet-Friezen ....

 

Start: 13.30 uur onder de Oldehove.

Afstand: ca. 5 km.

Duur: tot 17.00 uur.

Gratis, consumpties zelf betalen.

Opgave: graag voor 26 augustus bij secr.fryslan@nivon.nl (06 304 06 293)

 

 

Zaterdag 28 oktober 2017 | Eten in Eeltsje’s Hiem

Op zaterdag 28 oktober a.s. gaan we weer een verrukkelijke en gezellige maalti jd koken. Dit keer onder aanvoering van bestuurslid Tineke Hemminga. Zij is jaren werkzaam geweest in de horeca, dus we verwachten wat van haar! Dit keer wordt het Italiaans+, biologisch, vegetarisch en niet-vega. Voor het eten gaan we iets leuks doen. Wat, dat is een verrassing ....

 

Start: 16.30 u. Eten: rond 18.00 u.

Bijdrage: 8 euro p.p. (excl. Drankjes, 1e drankje grati s).

Adres: MFC Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11, Leeuwarden (Westeinde).

Opgave: graag voor 15 oktober bij secr.fryslan@nivon.nl (06 304 06 293)

 

 

––––

 

Programma van de natuurwandelgroep Nivon Fryslân 2017- 2018.

 

Iedere derde zondag van de maand wordt een afstand van ca. 15 kilometer gelopen. Gemiddeld wandeltempo is 5 km per uur. Soms kan de wandeling worden ingekort. Iedere keer regelt iemand van onze groep de wandeling.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met de genoemde organisator of de coördinator van de Wandelgroep:

Colette de Haas-van Harten, telefoon: 0561-481407 of 06-33758173, e-mailadres: colettedehaas@hotmail.com

 

Opgave liefst uiterlijk op vrijdagavond voor de zondag waarop we wandelen. We vertrekken om 10.00 uur en zijn weer terug rond 15.30 uur, indien van toepassing in aansluiting op de bus of trein. We nemen ons eigen eten en drinken mee en indien we langs een uitspanning komen, nemen we hier ook nog even pauze. We houden geregeld pauze tijdens de wandeling, ook voor het nemen van foto’s of het bekijken van planten of voor een kerk- of museumbezoekje. Iedereen is welkom, ook leden van andere afdelingen. Aan de wandelingen zijn kosten verbonden. Per keer € 1,00 of een eenmalige vrijwillige bijdrage (voor 2017 is de richtlijn € 10,00 )

Verdere afspraken die we hebben zijn: Op zondagochtend de mobiele telefoon aanzetten i.v.m. mogelijke mededelingen of “verdwalen”. De meerijdvergoeding is € 0,10 per km.

 

Ik wens ieder een sportief jaar en hopelijk tot ziens bij de wandelingen! Colette de Haas- van Harten

 

Op 15 januari gingen de jaarvergadering en de wandeling niet door, vanwege ziekte van Tine van der Meer, de organisator van deze dag.

 

 

Op 20 februari 2017 hebben we vergaderd bij Tine van der Meer thuis in Beetsterzwaag en de wandelingen voor het komende jaar vastgesteld. Na de koffie met lekkers zijn de we aan de wandel gegaan door de mooie bossen en langs de prachtige landgoederen van Beetsterzwaag. We hadden er goed wandelweer bij. Weer thuisgekomen bij Tine dronken we een glaasje warme wijn of fris en hebben we heerlijke soep genuttigd, door Tine bereid. Bedankt Tine, voor jouw gastvrijheid! Het was weer, als vanouds, heel gezellig.

Fijn dat veel deelnemers het komende jaar weer één of meer wandelingen willen organiseren!

 

 

21 mei 2017: van station Koudum, Molkwerum naar Stavoren, Zuidwest Fryslân.

We starten bij het station van Koudum, Molkwetrum na aankomst van de trein en we lopen dan naar Stavoren, waar we de trein weer terug nemen.

Organisatie Peter van den Muijzenberg.

Opgave: colettedehaas@hotmail.com

 

 

18 juni 2017: Sneek – IJlst.

Een wandeling, die start bij het station van Sneek. We lopen eerst al een prachtig natuurpad en dan over een 1000 jaar oude binnendijk. Nijesyl. Koffie in de herberg. De Ruterpolder. Langs molen de Rat. Schelpenpad langs de Geeuw. Onder het grootste aquaduct door terug naar station Sneek.

Organisatie Tineke Visser.

Opgave bij haar: tinevis73@hetnet.nl 0515-532257 of 06- 40209030

 

 

16 juli 2017: Giekerk. Een mooie wandeling door de Trynwalden, die Teja Kramer organiseert. We starten bij haar huis, Kloostermanstaart 105 te Gytsjerk.

De route gaat door een deel van de zogenaamde Trynwalden. Een bosrijk gebied niet ver van Leeuwarden. We komen langs verschillende fraaie States en bij het geologisch monument van Jan Faber met grote stenen uit de ijstijd. De stenen zijn gelegd in de vorm van de Scandinavische landen. Via Mûnein gaat de route over zandweggetjes naar Staniastate in Oentsjerk.. Hier kunnen we even pauzeren en eventueel een rondje door het mooie park maken. Vandaar gaat er een mooie route terug over ruiterpaden naar Gytsjerk.

De wandeling is 15 km maar kan verlengd worden met een rondje Aldtsjerk langs de state De Klinze. De bus van Leeuwarden naar Dokkum rijdt een keer per uur op zondag. Hij stopt midden in het dorp en het is dan ongeveer 10 minuten lopen naar mijn huis.

Opgave Teja Kramer: tarkramer@hotmail.com 058-2563237 of: colettedehaas@hotmail.com

 

 

20 augustus 2017: Surhuizum.

We starten bij de kerk. De route leidt ons door het grensgebied (Friesland - Groningen), tussen de boomrijke Wouden en het open gebied ten noordoosten van Surhuizum en Augustinusga, over rustige paden en (hooi)wegen. Van oudsher is het een veengebied dat in de loop van de tijd omgevormd werd tot een agrarische streek.

Organisatie Tineke Veltman.

Opgave: t.veltman@planet.nl 0511-462011 of: colettedehaas@hotmail.com

 

 

17 september 2017: Oostermeer/ Eastermar.

Vertrekpunt- en eindpunt is parkeerplaats de "Komerk", de passantenhaven van Eastermar. Historische wandelroute langs zandpaden en verharde wegen. We komen langs de "Spitkeet"in Harkema. Dit park toont hoe mensen leefden rond 1850 tot 1950.

Informatie en opgave bij Janneke Wieling: jeanewie@hotmail.com 06-27275223 of:

colettedehaas@hotmail.com 0561-481407 of 06-33758173

 

 

15 oktober 2017: Oosterzee Tjeukemeer.

Een wandeling langs het Tjeukemeer en door kleine dorpjes als Oosterzee en Echten met verrassende paadjes, achter langs oude vaarten, die herinneren aan de turfwinning. We starten bij de carpoolplaats bij de afslag Oosterzee, boven op het viaduct van de A6.

Organisatie Colette de Haas: colettedehaas@hotmail.com 0561-481407 of 06-33758173

 

 

19 november 2017: Weerribben.

Vanuit Kalenberg maken we een fraaie wandeling door de Weerribben in Noord West Overijssel, net even over de grens in Zuid Friesland.

Organisatie Saskia en Leonhard Beijderwellen.

Informatie: colettedehaas@hotmail.com 0561-481407 of 06-33758173

 

 

17 december 2017: Kerstsfeer in……

De plaats die we gaan bezoeken is nu nog niet bekend. Het zal een plaats worden waar we een Kerstsfeer kunnen verwachten.

Organisatie en informatie: colettedehaas@hotmail.com 0561-481407 of 06-33758173

 

 

21 januari 2018: Heerenveen.

Jaarvergadering bij Akke Visser thuis, met daarna een wandeling naar Oranjewoud.

Opgave: akkev99@hetnet.nl of: colettedehaas@hotmail.com

 

18 februari 2018 Wilhelminaoord.

In deze bos- en heideomgeving organiseert Margreet Bergsma een wandeling door een groot gebied van de Maatschappij van Weldadigheid, een kolonie voor armen, opgericht in het begin van de 19e eeuw.

Naast de grote variatie aan natuurschoon, herbergt dit gebied dan ook een bijzondere geschiedenis http://maatschappijvanweldadigheid.nl/wordpress/?page_id=14

De wandeling van 15 kilometer gaat vanuit Frederiksoord langs Wilhelminaoord en Vledder. Onderweg is mogelijkheid voor koffie-/theepauze. Na afloop is er de mogelijkheid voor een bezoek aan Museum de Koloniehof.

Start vanaf de parkeerplaats tegenover Hotel Frederiksoord, majoor van Swietenlaan.

Opgave: m.e.bergsma@hotmail.com of: colettedehaas@hotmail.com 0561-481407 of 06- 33758173.

 

Info:

In het najaar van 2016 is er bloemenzaad ingezaaid, door kleuterklassen van de Sint Paulusschool, Nylan te Leeuwarden, op een locatie in de wijk. Dit is een doorlopend project van de school, Gemeente Leeuwarden en Nivon natuurvrienden.

 

Alle aktiviteiten zijn onder voorbehoud. Opgeven voor "datumloze" aktiviteiten kan al; als de juiste data bekend zijn, krijg je een email. Zo kunnen wij inschatten wat de belangstelling zal zijn.