NIVON leesgroepen in Groningen

 

Al een tijd zijn er in Groningen twee NIVON-leesgroepen, een middaggroep en een avondgroep. De groepen hebben elk een eigen coördinator: Thea Uiterwijk zorgt voor de middaggroep, Donald Elsas voor de avondgroep. Beiden zijn per e-mail bereikbaar:

Thea op adres leesgroepgras@hotmail.com

Donald op delsas@xs4all.nl

boekengroepDe groepen worden begeleid door Elsbeth Willemse. Elsbeth is lerares Nederlands in het middelbaar onderwijs. Zij bespreekt met ons de boeken die we lezen. We lezen alleen boeken die tot de Nederlandse literatuur worden gerekend, maar wel uit verschillende literaire perioden. De boeken worden jaarlijks door de deelnemers en de begeleidende docente samen gekozen. Elsbeth vraagt ons, wat wij van het boek vinden en geeft dan een literaire toelichting. Er wordt geen voorkennis verondersteld: het is voor iedereen leuk om mee te doen.

 

In beide groepen zijn voldoende deelnemers, maar ook is er in beide nog ruimte voor nieuwe leden. Omdat we bij de leden van de groepen thuis bij elkaar komen, moeten de groepen niet te groot worden. Ook zouden de groepen dan niet meer prettig functioneren.

 

We lezen vier boeken per jaar, twee vóór kerst, en twee ná kerst. In de zomer komen we niet bij elkaar.

 

Voor beide groepen geldt, dat het NIVON-lidmaatschap een voorwaarde is voor deelname: het gaat om een NIVON activiteit. De contributie bedraagt twee keer per jaar € 12,50. De deelnemers worden een keer vóór kerst en een keer ná kerst uitgenodigd hun contributie te voldoen en betalen zo dus steeds voor twee bijeenkomsten.