Wandelingen afdeling Groningen

 

Japke Kooistra | e-mail: japke@nivongroningen.nl

Algemeen
Programma
Verslagen

Algemene informatie


Lange-afstand wandelpaden

Sinds een paar jaar wordt binnen onze afdeling het wandelen van een zgn. LAW-route georganiseerd. Een LAW route is een route die van de ene plaats naar de andere loopt. De bekendste in Nederland is het Pieterpad, die van Pieterburen naar de Sint Pietersberg bij Maastricht loopt. We wandelen de derde zondag van de maand een traject van zo’n route meestal ongeveer 20 km, in de winter vanwege het korte daglicht wat minder.

In het noorden zijn genoeg mooie routes, we gaan niet verder dan een uur rijden van de stad Groningen. Tot nu hebben het Jacobspad gelopen, van St. Jacobiparochie naar Hasselt in Overijsel. Toen het Zevenwoudenpad, van Lauwersmeer naar Steenwijk, en vervolgens het Domela Nieuwenhuispad van Haren naar Steenwijk. Op dit moment lopen we het Reestdalpad van Meppel naar Hoogeveen. Daarna gaan we het wad- en wierdenpad lopen. Ook het Hannekemaaierspad en het Drenthepad staan nog op het verlanglijstje. De groep bestaat uit zo’n 20 mensen, maar meestal lopen we met 12 of 14 mensen.

 

Japke Kooistra

 


SPELREGELS lange afstandswandelingen

We lopen op zondag en dan is er in het gebied waar we door been lopen weinig tot geen openbaar vervoer. Dat betekent dat we de wandeling alleen kunnen doen als er voldoenden mensen een auto ter beschikking stellen.

We wandelen van A naar B, dus moeten we ook weer terug naar A. Per 4 mensen hebben we 2 auto's nodig, dus 1 auto per twee mensen. Daarmee rijdt je naar B, laat een auto staan en rijdt met de andere naar A. Je loopt vervolgens naar B en rijdt met de auto die daar staat terug naar A. Auto's waar meer dan 4 mensen in kunnen zijn alleen nuttig als je er meerdere van hebt. Er is afgesproken dat de wandelaar die meerijdt 10 eurocent per kilometer aan de automobilist betaalt. De redenatie die aan de prijs ten grondslag ligt is gebaseerd op bet idee dat een niet- autobezitter niet goedkoper uit hoeft te zijn dan de prijs van bet openbaar vervoer. Houdt er rekening mee dat de kosten behoorlijk op kunnen lopen als je een hele wandeling mee wilt doen. Na bijvoorbeeld 5 trajecten zijn we 100 kilometer van de stad af en dat betekent 20 euro reiskosten. Een retour met de trein kost dat bij zo'n afstand ook. Bij opgave graag ook vermelden of je een auto ter beschikking hebt en of je die liever thuis laat als er teveel auto's zijn. Je moet je per wandeling opgeven en liefst uiterlijk vrijdag van te voren, zodat ik op zaterdag de auto's kan regelen.

 

Trouwe wandelaars met een computer krijgen van mij een week van te voren een mailtje. Voor trouwe wandelaars die geen e-mail hebben wil ik eventueel een telefooncirkel in werking zetten. Ik deel de auto's in, dus wie bij wie in de auto gaat en zoek van te voren bet aantal kilometers op via de routeplanner van de computer. Je betaalt aan degene bij wie je vanaf bet station Groningen in de auto zit. Op deze manier krijgt elke automobilist een kilometervergoeding behalve de echtparen, want die zijn al met z'n tweeën.

Bij een andere systematiek moet je aan drie automobilisten betalen en dat is nodeloos ingewikkeld. Sommige automobilisten zijn soms iets goedkoper uit doordat zij vanaf B direct weer naar de slad rijden en andere de chauffeurs weer naar A rijden. Ik probeer dit bij de indeling zoveel mogelijk af te wisselen.

 

Het spreekt misschien vanzelf dat de wandeling voor Nivonleden bedoeld is, een aspirant-lid mag een keer meelopen en wordt dan verondersteld lid te worden als hij of zij vaker mee wil lopen.

 

 

Programma

 

Bericht van de Wandelclub

In 2013 hebben we het Westerkwartierpad afgesloten.

Het plan is om in 2014 het Friese Woudenpad te lopen, voorheen heette dat het Zevenwoudenpad. We zijn 11 jaar met dit pad begonnen en het is dus de eerste herhaling.

De wandeldata voor 2014 zijn steeds de derde zondag in de maand: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei,
15 juni, 21 september, 19 oktober, 18 november, 21 december.

Steeds opgeven per wandeling bij: Japke@home.nl en kan tot en met vrijdagavond voor de wandeling.